Пошук:

Разработка сайта: chomovva.ru

Бібліотека журналу "Історія та правознавство"

 

Практичні аспекти організації ігрової діяльності учнів на уроках історії

Цей посібник є логічним продовженням книги «Ігри у навчанні історії в школі» і так само вченими методистми Бердянського державного педагогічного' університету під керівництвом професора К.О. Баханова. Вроте, на відміну від попередньої, ця книга присвячена здебільшого практиці організації ігрової діяльності учнів на уроках історії.
Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.
Практичні аспекти організації ігрової діяльності учнів на уроках історії / Автор К.О. Баханов. — X . : Вид. гр упа .«Основа» * 2 0 1 3 .— 96*£. — (сурн. "Історія та правознавство" Вип.11 (119)).

Історія державності та правові пам’ятки України. Довідник

Пропонований посібник складається з двох розділів. Перший містить історію державних утворень на теренах України, як відомих, так і таких, інформація про які поки що була малодоступною для широкого загалу вчителів. Другий розділ видання присвячений історії вітчизняного права, де викладено зміст найважливіших нормативних актів.
Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.
Михайлів Т, В. М69 Історія державності та правові пам’ятки України. Довідник / Т. В. Михайлів, Т. А. Михайлів. — X. : Вид. груп «Основа», 2013. — 93 [3] с. — (В-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 12 (120)).
ISBN 978-617-00-1966-0.

Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас. Частина 2

Пропонований посібник містить документи, статистичні відомості до навчального курсу "Всесвітня історія. 10 клас" і 'розроблений у повній відповідності з чинною програмою.
Розрахований на методистів, учителів і студентів педагогічних вишів.
Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас. Частина 2 / Х91 упоряд. А. П. Гриценко. — X. : Вид. група «Основа», 2013. —127[1] с. —(Б-кажурн. «Історія та правознавство». Вип. 09(117)).
ISBN 978-617-00-1911-0.

Ігри у навчанні історії в школі

Цей посібник присвячений розробкам давніх друзів нашого видання — вчених-методистів Бердянського державного університету, які вже понад 20 років під керівництвом йрбфесора Костянтина Олексійовича Баханова плідно працюють над розв’язанням 'актуальних проблем методики навчання історії.
Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.
Ігри у навчанні історії в школі / Автор-упор. К. О. Баханов. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 96с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 10(118)).
ISBN 978-617-00-1934-9.

Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас. Частина 1

Пропонований посібник містить документи, статистичні відомості до навчального курсу «Всесвітня.історія. 10 клас і розроблений у повній відповідності з чинною програмою.
Розрахований на методистів, учителів і студентів пєдагйї'ічних вишів.
Хрестоматія зі всесвітньої історії. 10 клас. Частина 1 / Х91 упоряд. А. IX. Гриценко. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 126 [2] с. —(Б-кажурн. «Історія та правознавство». Вип. 08(116)).
ISBN 978-617-00-1882-3.

Людина і світ. 11 клас. Дидактичні матеріали. Стандартний, академічний та профільний рівні.

У посібнику представлені дидактичні матеріали до курсу «Людина і світ для 11 класу стандартного, академічного та профільного рівня за програмою 2010 р. Вони розроблені із застосуванням сучасних інноваційних технологій, новітніх форм і методів роботи.
Для викладачів, методистів та студентів педагогічних навчальних закладів.
Бізбіз Т.О. Б59 Людина і світ. 11 клас. Дидактичні матеріали. Стандартний, академічний та профільний рівні. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 109 [3] с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 7(115)).
ISBN 978-617-00-1807-6.