Пошук:

Разработка сайта: chomovva.ru

Бібліотека журналу "Хімія"

 

«Що? Як? Чому?»

Інтелектуальна гра з хімії для учнів 8-11-х класів

Метою розробки є підвищення інтересу до хімії як наук за допомогою позакласної роботи, спрямованої на участь у інтелектуальній грі «Що? Як? Чому?». Участь у інтелектуальних турнірах, конкурсах, іграх викликають інтерес до пізнання хімії як цікавої науки, розвивають в учнів уміння працювати раціонально, творчо. У розробку включено дві гр и—для 8-9-х і 1 0 -11-х класів.
«Що? Як? Чому?». Інтелектуальна гра з хімії для учнів 8-11-х класів / А. В. Білорус, Ю, І. Смаглюк, І. В. Стеценко, І. І. Ткаченко, О.М.Харитонова — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 112 с. — (Б-ка журн. «Хімія»; Вин. 12 (132)).
ISBN 978-617-00-1969-1.

Позакласна робота

Автори пропонують розробки трьох позакласних заходів: факультативний курс для 7 класу «Експерементальная хімія*, гру «Оксиген» для 7 класу і турнір «Елементи і речовини* для 8 класу. Ці розробкй відрізняють оригінальні авторські питання і нескладні цікаві експериментальні завдання. Проведення таких заходів допоможе розвинути в учнів інтерес до хімії.
Позакласна робота / В. Д. Ковальова, О. К. Русанова. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 128 с. — (Б-ка журн. «Хімія»; Вип. 11 (131)).
ISBN 978-617-00-1947-9.

Організація навчальної роботи у 8 класі в умовах переходудо системи дистанційного навчання

Організація навчальної роботи у 8 класі в умовах переходу до системи дистанційного навчання
Організація навчальної роботи у 8 класі в умовах переходу до системи дистанційного навчання. — X. : Вид. група «Основа», 2013. —'1 2 3 с . ( Б - к а журн. «Хімія»; / Вип. 1 0 (130)).
ISBN 978-617-00:1937-0.