Пошук:

Разработка сайта: chomovva.ru

Бібліотека журналу "Математика в школах України"

 

Позиційні задачі на побудову

Книгу відомого автора, заслуженого вчителя України І. А. Кушніра присвячено позиційним задачам на побудову. Актуальність видання полягає в тому, що вперше тут зроблено спробу розглянути позиційні задачі чимало з яких підвищеної складності, та об'єднати їх в одну книгу.
Учителям математики, учням 8-11 класів загальноосвітніх закладів. Книга також стане у пригоді учням, які беруть участь у математичних олімпіадах.
Кушнір І.А. К96 Позиційні задачі на побудову.— X. : Вид. група «Основа », 2013. — 62, [2] с. (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 11 (131)).
ISBN 978-617-00-1945-5.

Поглиблене вивчення математики у 8 класі. Дидактичні матеріали

У поданому збірнику наведено самостійні та контрольні роботи за темами, передбаченими програмою з алгебри та геометрії для 8-х класів з поглибленим вивченням математики (Інформаційний збірник МОНУ, № 16, 17, червень 2008 року).
Для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій та класів з поглибленим вивченням математики.
Поглиблене вивчення математики у 8 класі. Дидактичні матеріали / М. І. Чемерис, Н. С. Хорт, Т. В. Наврузова. — X . : Вид. група «Основа», 2013. — 110, [2] с. (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 12 (132)).
ISBN 978-617-00-1967-7.

Дослідження раціональних функцій за допомогою похідної. Побудова графіків.

У посібнику наведено дослідження різних раціональних функцій за допомогою похідної. На основі цих досліджень побудовано графіки функцій. Подано задачі для самостійного розв'язуваная.
Пропонований посібник можна використати, як в підготовці до проведення уроків і факультативних занять, так і в індивідуальній роботі з учнями.
Карпік В.В. К26 Дослідження раціональних функцій за допомогою похідної. Побудова графіків. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 156, [4] с. (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вип. 10 (130)).
ISBN 978-617-00-1935-6.

Готуємо до зовнішнього тестування. Методичні рекомендації.

Підготувати учнів до успішного зовнішнього тестування — головне завдання вчителя.
Пропонований посібник стане у пригоді вчителям математики під час формування вмінь в учнів 5 -6 класів розв’язувати тестові завдання різних видів. Наведені завдання можна використати як дидактичний матеріал для проведення поточного та тематичного контролю.
Тестові завдання складено відповідно до вимог чинної програми з математики для загальноосвітніх навчальних закладів.
Яременко Л.Г. Я72 Готуємо до зовнішнього тестування. Методичні рекомендації. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 125, [3] с. (Б-ка журн. «Математикав школах України»; Вип. 9 (129)).
ISBN 978-617-00-1912-7.

Граймо з математикою: ігри, завдання, сценарії позакласних заходів.

У пропонованому посібнику автор розширює арсенал ігор і ігрових завдань, які можна використовувати на уроках математики та позакласних заходах. Завдання, вірші й пісні, наведені у посібнику, можна використати не тільки під час підготовки сценарію заходу, але й навести в математичній стіннівці, плакаті тощо. Наведено сценарії позакласних заходів, які можна проводити у межах предметних тижнів або узагальнювальшіх уроках.
Для вчителів математики, студентів педагогічних вишів, організаторів позакласної роботи.
Папішева О.В. П16 Граймо з математикою: ігри, завдання, сценарії позакласних заходів. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 154, [6] с. (Б-ка журн. «Математика в школах України»; Вин. 8. (128)).
ISBN 978-617-00-1883-0.

Авторська геометрія. Частина 2.

У пропонованій книзі розглянуто гігометричні задачі видатних учених.
Посібник стане у пригоді вчителям загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв, а також усі хто ліобить геометрію.
Філіпповський Г. Б. Ф54 Авторська геометрія. Частина 2. — X. : Вид. група "Основа", 2013. — 112 С;(Б-кажурн. «Математикав школах України» ; Вип. 7 (127)).
ISBN 978-617-00-1808-3.