Пошук:

Разработка сайта: chomovva.ru

Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання"

 

Довідник учителя 1-го класу. Практичні психолого-педагогічні рекомендації у запитаннях і відповідях.

Посібник містить практичні психолого-педагогічні рекоментації (здебільшого - у формі "запитання-відповідь") щодо прс&лем адаптації 6-річних першокласників до навчання у школі, розв'язування низкиактуальних питань, з якими найчастіше стикаються вчителі, батьки та самі учні 1-х класів.
Для вчителів іючатковоіЧиколи, практичних психологів, батьків.
Баришполь С. В., Міцай О. Б24 Довідник учителя 1-го класу, Практичні психолого-педагогічні рекомендації у запитаннях і відповідях. — X. : Вид. група «Основа*, 20.1 & — 159,.[1]с. — (Б-каясурн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 7 (115)).
ISBN 978-617-00-1809-0.

Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу. Заняття Курсу за вибором. 4 клас

Посібник містить орієнтовне тематичне планування та розробки занять курсу за вибором «Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу» ДЛЯ учнів 4-х класів.
Матеріали посібника сприятимуть розширенню світогляду четвертокласників, вихованню у них патріотичних почуттів, толерантного ставлення до народів країн Європи.
Для вчителів початкової школи, вихователів ГПД.
Маленькі українці подорожують країнами Євросоюзу. Заняття Курсу за вибором. 4 клас / упоряд. В. К. Трач, О.О. Озарєва. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 123, [5] с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 8 (116)).
ISBN 978-617-00-1884-7,

Розвиток критичного мислення учнів початкових класів

Посібник містйтьосновні теоретичні відомості та методологічні поради щодо впровадження технологій розвитку критичного мислення у практику роботи початкової школи, а також добірку розробок уроків у 1-4-х класах із використанням елементів цієї технології.
Для вчителів початкової школи.
Матоніна Р.Д. МЗЗ Розвиток критичного мислення учнів початкових класів.— ,Х .: Вид. група «Основа», 2013. — 174, [2] с. — (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 12(120)).
ISBN 978-617 00-1968-4.

Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 3

У посібнику запропоновано вашій увазі конспекти уроків і виховних занять, розробки тренінгів, спрямовані на виховання в молодших школярів гуманістичного світогляду, формування в учнів усвідомлення людини як найвищої цінності та ціннісного ставлення як до самого себе, так і до оточуючих.
Для вчителів початкової школи, вихователів груп продовженого дня, психологів, студентів психолого-педагогічних факультетів,
Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших В41 школярів. Частина 3 / у поряд. О. П. Третяк.— X; : Вид. група «Основа», 2013, —' 93, [3] с. —1 (Б-ка журн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 11 (119)).
ISBN 978-617-00-1946-2.

Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших ВІЇ школярів. Частина 2

У посібнику запропоновано вашій увазі конспекти уроків і виховних занять, розробки тренінгів, спрямовані на виховання в^іолодших школярів гуманістичного світйгляду, формування в учнів усвідомлення людини як найвищої цінності та ціинісного ставлення Як до самого себе, так і до оточуючих.
Для вчителів початкової школи, вихователів груп продовженого дня, психологів, студентів психолого-педагогічних факультетів.
Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших ВІЇ школярів. Частина 2. / уйоряд. О. П. Третяк.— X. : Вид. група «Основа», 2013. — 123, [5]с. — (Б-кажурн. «Початкове навчання та виховання»; Вип. 10 (118)).
ISBN 978-617-00-1936-3.

Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 1

У посібнику пропонуються ппт©і>ська програма, сучасні методики, розробки уроків і виховник.занятьл'грєнінги:, допоміжні матеріали, спрямовані навиховання у молодшихшкблярів гумаиістичногосвітогляду, визнання людини найвищою цінністю та вихованню ціннісного ставлення до неї.
Для вчителів початкової школи, вихователів груп продовженого дня, психологів, батьків, студентів гісйхолого^педагогічного факультету.
Третяк О.П. Т66 Виховання ціннісного ставлення до людини у молодших школярів. Частина 1. — X . : Вид. група «Основа», 2013. — 159, [1] с. — (Б-кажурн. «Початкове навчання та виховання »; Вип. 9 (117)).
ISBN 978-617-00-1913-4.