Пошук:

Разработка сайта: chomovva.ru

Бібліотека журналу "Управління школою"

 

Культура керівника: психологічні аспекти

У книзі подаено методичні рекомендації з проблем формування управлінської культури (психологічний а.спект). Автор наводить методики, анкети, вправи для формування культури спілкування, мислення, проведення нарад тощо. Пропонований матеріал можна використовувати для проведення тренінгів і для самоосвіти керівника.
Для керівників навчальних закладів, практичних психологів.
Туріщева Людмила Василівна Т86 Культура керівника: психологічні аспекти / Л. В. Туріщева. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 128 с. — (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 12 (132)).
ISBN 978-617-00-1971-4.

Організаційно-педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень учнів старшої школи

У книзі подано систему організаційно-педагогічного забезпечення моніторингу навчальних досягнень старшокласників. Додатки містять методичні рекомендації, опитувальники й інший діагностичний матерія для проведення моніторингу.
Для керівників навчальних закладів, широкого кола педагогів.
Пліско Оксана Вікторівна П37 Організаційно-педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень учнів старшої школи / О. В. Пліско. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 96 с. — (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 11 (131)).
ISBN 978-617-00-1949-3

Державно-громадське управління в школі

У посібнику розкрито шляхи удосконалення системи державно-громадського управління в сучасному загальноосвітньому навчальному закладі, акцентовано увагу на поліпшенні системи громадського самоврядування та залученні колегіальних органів до управлінської діяльності.
Посібник розраховано на керівників загальноосвітніх навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, класних керівників, на педагбгів-практиків, зацікавлених проблемами розвитку школи на сучасному етапі.
Камінська Євгенія Іллівна Державно-громадське управління в школі / Є. І. Камінська. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 112 с. — (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вил. 10 (130)).
ISBN 978-617-00-1939-4

Інформатизація профільного загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект

У навчально-методичному посібнику подано як теоретико-методр. Логічні засади, так і практичні технології інформатизації профільного загальноосвітнього навчального закладу, які розглянуто як сукупність взаємопов’язаних.організаційно-правових, політичних, соціально-економічних, нйукбво-технічних, виробничих процесів, спрямованих на задоволення інформаційних потреб на підставі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій.
Для керівників навчальних закладів.
ISBN 978-617-00-1810-6

Чи буде PISA в Україні?

У книзі проаналізовано український і російський досвід організації тестування в системі загальної середньої освіти. Автор - відомий учений в галузі освіти — пропонує власні принципи, підходи до організації тестування учнів старшої школи з урахуванням міжнародних стандартів.
Для керівників навчальних закладів, широкого кола педагогів.
ISBN 978-617-00-1887-8