Пошук:

Разработка сайта: chomovva.ru

Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"

 

Факультативний курс з української мови

У посібнику розміщені завдання, що спонукають учнів до творчої, дослідницької роботи; підібрані матеріали, які допоможуть.вчителю при підготовці лекцій, бесід; пропонується орієнтовна тематика рефератів, виступів учнів на підсумковій конференції, а також питання для підсумково-узагальнювальної вікторини.
Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих інавчальних закладів.
Мельнітовська Г. І. М48 Факультативний курс з української мови / Г. І. Мельнітовська. і— X. : Вид. група «Основа», 2013. — 123, [5] с .— (Б-ка журн. ♦Вивчаємо українську мову га літературу» ; Вип. 12 (121)).
ISBN 978-617-00-1964-6.

Українознавчий словник. Випуск 1

У посібнику подано довідкову інформацію про діячів української культури, основні українознавчі поняття 'та категорії, короткі відомості з української історії та літератури, які визначені в шкільних програмах sі становлять пізнавальний інтерес для школярів.
Персоналії містять, окрім біографічних даних, ще й короткий аналіз ідуховних орієнтирів особи, її найголовніших творів і внеску в розвиток української культури.
Призначено для школярів, учителів і широкого загалу читачів.
Демченко В. М. Д32 Українознавчий словник. Випуск 1 / В. М. Демченко. — X. : Вид. група «Основа», 2013. — 127, [1] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 11 (120)).
ISBN 978-617-00-1942-4.

Основи культури і техніки усного мовлення. Випуск І

Посібник містить теоретичні засади'і рекомендації до практичного оволодіння інтонаційними компонентами усного мовлення: голосом, силою, висотою, темпом, тембром, а також основами дикції й орфоепії української мови. Практичну спрямованість посібника визначають вправи, завдання і рекомендації до кожного з підрозділів, виконання яких сприятиме закріпленню нормативних артикуляційних ознак звуків іукраїнської мови.
Для вчителів української мови Та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів,.
Дорошенко С. І. Д69 Основи культури і техніки усного мовлення. Випуск І / С. І. Дорошенко.— X. : Вид. група «Основа» 2013. — 106, [6] с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 9 (118)).
ISBN 978-617-00-1909-7.

Основи культури і техніки усного мовлення. Випуск 2

Посібник містить теоретичні засади'і рекомендації до практичного оволодіння інтонаційними компонентами убного мовлення: голосом, силою, висотою, темпом, тгембром, а також основами дикції й орфоепії української мови. Практичну спрямованість посібника визначають вправи, завдання і рекомендації до кожного з підрозділів, виконання яких сприятиме закріпленню нормативних артикуляційних ознак звуків української мови.
Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’єднань викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
Дорошенко С. І. Д69 Основи культури і техніки усного мовлення. Випуск 2 / С. І. Дорошенко.— X. : Вид. група «Основа», 2013. — 144 ,с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вип. 10 (119)).
ISBN 978-617-00-1932-5.

Вивчення літературної теми в старшій школі: методика і технологія

Навчально-методичний посібник відповідає чинній програмі Міністерства освіти і науки України і пропонує в системі методику вивчення літературної теми в старшій школі на прикладі матеріалів із української літератури. Автор пропонує методику вивчення та технологію планування літературної теми на основі проектйо-конструкторської діяльності вчителя й учня-читача, а також моделі уроків, які розроблялися й апробовувалися вчителями-практиками.
Для вчителів української мови та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об’ єднань, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.
Шуляр В. І. Ш95 Вивчення літературної теми в старшій школі: методика і технологія / В. І. Шуляр — X, : Вид. група «Основа », 2013. — 128 с. — (Б-ка журн; «Вивчаємо українську мову та літературу» ; Вйп. 8 (117)).
ISBN 978-617-00-1880-9.

Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі

У навчально-методичному посібнику порушено одну із актуальних проблем сучасної шкільної літературної освіти — вивчення мови художнього твору на уроці української літератури в старших класах загальноосвітньої школи. Запропоновано визначення основних понять, наведено приклади різних видів аналізу художньої мови на матеріалі найвизначніших творів українських письменниківі; запропоновано методику роботи над текстом із метою вироблення в учнів умінь аналізувати художню мову.
Для вчителів української можи та літератури шкіл різних типів, керівників методичних об'єднань викладачів та студентів вищих інавчальних закладів.
Привалова С. П. П75 Вивчення мови художнього твору в загальноосвітній школі / С. П. Привалові|, —- X. : Вид. група «Основа», 2013. — 175 [1] ІЗ. — Щ-ка журн. «Вийчаємо українську мову та літературу» ; Вип. % (06)).
ISBN 978-617-00-1805-2і